ANGLIČTINA PRE DETI
Našim cieľom je rozvíjať v deťoch kladný vzťah k cudzím jazykom a rozvíjať ich komunikačné zručnosti a tvorivosť.
VZDELÁVANIE
Ponúkame akreditačné vzdelávanie schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
TÁBORY PRE DETI
Organizujeme rekreačné
pobyty rodinného typu
LETO HROU

ANGLIČTINA, ŠKOLSKÉ POBYTY PRE DETI A VZDELÁVANIE UČITEĽOV

CREAT ŠKOLA pôsobí na trhu od roku 2004. Venujeme sa predovšetkým výučbe cudzích jazykov v materských školách a na základných školách prvého stupňa. Pre deti materských škôl a deti prvého stupňa základných škôl organizujeme školy v prírode v prekrásnom prostredí Malých Karpát, Rajeckej doliny a v Zlatníckej doline pri Skalici. Vzdelávame a školíme lektorov a učiteľov anglického jazyka podľa schváleného akreditačného programu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Naše vydavateľstvo publikuje pre deti didaktické pomôcky na výučbu angličtiny v materských školách a základných školách prvého stupňa.

KONTAKT
CREAT,agentúra tretieho tisícročia, s.r.o.
Nezábudkova 54
821 04 Bratislava

Telefónne číslo:
(+421) 0903 720 933
E-mail:info@creatskola.sk
www.creatskola.sk
Copyright © CREAT, agentúra tretieho tisícročia, s.r.o. 2012-16. All rights reserved. Developed by Tiskárna Didot